Reklamacje:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@smooki.pl,
lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką kurierską lub pocztową na adres korespondencyjny sprzedawcy. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie towary do wyboru.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych które powstały podczas transportu, będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki przez Klienta w chwili jej odbioru w obecnosci dostawcy.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędy w pisowni wyrazów, które są wpisywane samodzielnie przez Kupującego.

Klient nie ma prawa do zwrotu jeśli wpisał nieprawidłowo tekst i nie powiadomił o błędzie sklepu Smooki.pl przed przystąpnieniem do realizacji zamówienia.

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (z wyjątkiem kosztów przesyłki). Dotyczy to zakupionych rzeczy niepersonalizowanych (wyprodukowanych nie na specjalne zamówienie Klienta i o właściwościach nie określonych przez Konsumenta).
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@smooki.pl. Przesyłkę z nabytą rzeczą w stanie nie noszącym śladów użytkowania należy nadać na adres korespondencyjny sklepu.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Ja [imię, nazwisko kupującego], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: [nazwa/y kupionych przedmiotów]. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru [data].

Imię i nazwisko [imię i nazwisko kupującego]
Adres [adres kupującego]
Data [data odstąpienia od umowy]
Podpis [tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

Brak możliwości odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. (Dz.U 2000.22.271 art.10. pkt 4)